Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) vừa có văn bản gửi tới Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh/thành phố về tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế tối đa tình trạng đuối nước của trẻ.
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) vừa có văn bản gửi tới Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh/thành phố về tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế tối đa tình trạng đuối nước của trẻ.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh/thành phố tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào đạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác truyền thông, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Kinh phí triển khai các hoạt động nói trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trích từ quỹ Phòng chống thiên tai, huy động từ nguồn xã hội hóa, sự hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.