Bắc Giang: Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu ước tính số người nam quan hệ tình dục với nam ứng dụng mạng xã hội trực tuyến năm 2017

Bắc Giang: Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu ước tính số người nam quan hệ tình dục với nam ứng dụng mạng xã hội trực tuyến năm 2017
Sáng ngày 12/1/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Cục phòng chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả nghiên cứu ước tính số người nam quan hệ tình dục với nam ứng dụng mạng xã hội trực tuyến năm 2017”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Giám sát và Xét nghiệm Cục phòng chống HIV/AIDS; lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội. Đồng chí Lâm Văn Tuấn Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì hội nghị.
        Sáng ngày 12/1/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Cục phòng chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả nghiên cứu ước tính số người nam quan hệ tình dục với nam ứng dụng mạng xã hội trực tuyến năm 2017”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Giám sát và Xét nghiệm Cục phòng chống HIV/AIDS; lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội. Đồng chí Lâm Văn Tuấn Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì hội nghị.
 
       Theo báo cáo của Cục phòng chống HIV/AIDS, toàn quốc hiện có khoảng 331.510 người có quan hệ tình dục nam với nam (MSM), trong đó 26% là nhóm MSM có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai thành phố có nhiều người MSM nhất với khoảng hơn 100.000 MSM.
       Tại Bắc Giang, qua khảo sát số liệu và điều tra nghiên cứu thời gian từ 26/5/2017 đến 30/11/2017 qua mạng xã hội số người MSM khảng gần 900 người. Qua khảo sát số liệu thống kê của 12 tỉnh trong toàn quốc, Bắc Giang có tỷ lệ MSM qua mạng xã hội vẫn còn thấp. Tuy nhiên, đối với hành vi tình dục an toàn trong nhím MSM là rất thấp, mức độ tiếp cận chương trình dự phòng mới đạt 37%, do đó tỷ lệ lớn MSM chưa đủ kiến thức và vật dụng dự phòng lây nhiễm HIV.
 
MSM đối với trên thế giới có từ năm 1994. Ở Việt Nam đã có những cảnh báo về lây nhiễm HIV đối với những người MSM. Theo kết quả của một số nghiên cứu nguy cơ nhiễm HIV của nhóm MSM cao gấp 19 lần và 49 lần ở nhóm phụ nữ chuyển giới. Hơn nữa, đối tượng MSM thường khó tiếp cận, khó xác định được hộ khẩu, nơi cư trú nên khó quản lý về con người, dẫn đến khó tiếp cận để tuyên truyền vận động sử dụng các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV.
       Phát biểu tại hội nghị ông Lâm Văn Tuấn nhấn mạnh: MSM cũng không còn là vấn đề mới, tuy nhiên để triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án về phòng chống HIV trên địa bàn, đây cũng là đối tượng cần chú trọng quan tâm. Trung tâm đề nghị Cục phòng chống HIV/AIDS tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn Bắc Giang quản lý, nắm bắt tình hình nhiễm HIV/AIDS trong nhóm MSM. Tham mưu với Sở Y tế ban hành kế hoạch phối hợp với các ban ngành về công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS đối với đối tượng MSM. Đối với các khoa phòng liên quan, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp cận các phương pháp cập nhận, thống kê SMS qua mạng xã hội. Từ đó có những giải pháp thiết thực để giảm tỷ lệ người mắc HIV/AIDS từ MSM.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hoà - TTKS bệnh tật