Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng
Chiều 05/12/2017, Bệnh viện Phục hồi chức năng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tân Yên “ Câu lạc bộ tóc” tổ chức cắt tóc miễn phí cho 60 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang.
Chiều 05/12/2017, Bệnh viện Phục hồi chức năng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tân Yên “ Câu lạc bộ tóc” tổ chức cắt tóc miễn phí cho 60 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang.
 
Các hội viên cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang
Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tân Yên “ Câu lạc bộ tóc” dự kiến sẽ cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang vào mỗi tháng nhằm chia sẻ khó khăn và nỗi đau bệnh tật của người bệnh, giúp họ chiến thắng bệnh tật và mau trở về với gia đình và cộng đồng.

Tác giả bài viết: BS Nguyễn Thị Thời-PGĐ Bệnh viện Phục hồi chức năng