Trung tâm Y tế huyện Lục Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe quý 3/2017 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Chiều ngày 10/8/2017 tại Hội trường TTYT huyện Lục Nam, Phòng Hành chính, tổng hợp – TTGDSK đã tham mưu cho Lãnh đạo tổ chức hội nghị hướng dẫn, quán triệt tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đại diện viên chức lao động thuộc Trung tâm. Đồng chí Hoàng Hữu Công - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện dự và chỉ đạo hội nghị.
Thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe quý 3/2017 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Chiều ngày 10/8/2017 tại Hội trường TTYT huyện Lục Nam,  Phòng Hành chính, tổng hợp – TTGDSK đã tham mưu cho Lãnh đạo tổ chức hội nghị hướng dẫn, quán triệt tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đại diện viên chức lao động thuộc Trung tâm. Đồng chí Hoàng Hữu Công  - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện dự và chỉ đạo hội nghị.
Dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật có 68 cán bộ gồm:   36 trưởng khoa, phòng, trưởng trạm y tế và 32 tổ trưởng các tổ công đoàn thuộc Công đoàn Trung tâm Y tế.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản văn bản pháp Luật: Luật Dược 2016 được Quốc hội khoa 13 ban hành số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;  Luật An toàn thực phẩm được QH khóa 12 ban hành số: 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Thông tư số 25/2015/TT – BYT ban hành ngày 01/10/2015 quy định về Hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế;  Thông tư  số07/2014/TT – BYT ngày 25/02/2014, thông tư của Bộ Y tế ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Quyết định Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 04/6/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Thông tư số 15/2015/TT – BYT ngày 26/6/2015, Thông tư hướng dẫn thực hiện khám bênh, chữa bênh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.
Qua hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật các kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật một cách kịp thời, đầy đủ. Hội nghị cũng yêu cầu trách nhiệm của các đại biểu trong việc triển khai tuyên truyền phổ biến kiến thức cho viên chức và người lao động của từng đơn vị thuộc Trung tâm. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình để áp dụng, triển khai phù hợp, góp phần nâng cao nhân thức về pháp luật liên quan, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Lục Nam.
                                                                  Lê Hồng Khanh
                                     Trưởng phòng hành chính, tổng hợp - TTGDSK

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam./.