Trung tâm Y tế huyện Sơn Động triển khai tập huấn kiến thức về quản lý chất thải y tế

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động triển khai tập huấn kiến thức về quản lý chất thải y tế
Nhằm làm tốt hơn nữa, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, phân loại, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện, ngày 02/8/2017, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã tổ chức lớp tập huấn quản lý chất thải y tế cho cán bộ viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.
Nhằm làm tốt hơn nữa, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, phân loại, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện, ngày 02/8/2017, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã tổ chức lớp tập huấn quản lý chất thải y tế cho cán bộ viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.
 
 
Tham dự lớp tập huấn có 51 học viên là cán bộ phụ trách rác thải của các khoa phòng ở Trung tâm, trưởng trạm và cán bộ chuyên trách vệ sinh môi trường của các trạm y tế trên địa bàn. Giảng viên là cán bộ phụ trách vệ sinh môi trường khoa y tế công cộng và Lãnh đạo Trung tâm Y tế.
Nội dung tập huấn gồm 2 chủ đề chính: 1- Phổ biến sơ bộ các văn bản quy phạm liên quan đến quản lý, xử lý chất thải và phòng chống bệnh truyền nhiễm. 2- Phổ biến chi tiết nội dung Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Tại lớp tập huấn, giảng viên và học viên đã trao đổi, thảo luận sôi nổi các vấn đề chính trong phần Chương 2 Thông tư 58 về phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, giảm thiểu chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường... Sau 1 ngày tập huấn các đồng chí giảng viên đã cung cấp, truyền đạt được khối lượng kiến thức cơ bản đến các học viên.
 
Bên cạnh việc tổ chức tốt lớp tập huấn, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã triển khai tốt các hoạt động về quản lý chất thải y tế, như ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017, Công văn chỉ đạo Tăng cường quản lý chất thải y tế; Phương án trang bị dụng cụ phân loại, lưu trữ, vận chuyển và xử lý rác thải y tế của đơn vị. Hiện tại đơn vị đã và đang triển khai mua bổ sung các loại thùng đựng rác thải y tế và rác thải thông thường cho các khoa phòng ở Trung tâm và các trạm y tế.
 
                                                                                                  

Tác giả bài viết: Hải Sản – TTYT Sơn Động