21:09 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CHUYÊN NGÀNH

Liên kết Website

Thành Viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 2712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82993

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5585937

Liên Kết

Tây yên tử
lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176
ngày đầu tiên

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Website này ?

Tốt

Khá

Trung bình

Tạp chí đông y

|

Wiki bác sĩ

|

Vpeg sức khỏe

Trang nhất » Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1

Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau:

 I. LÃNH ĐẠO SỞ    

1. Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ, BS. Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế 

         Email: hieutq_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0204.3852304; Di động: 0904259001

         Trách nhiệm:

        - Là người đứng đầu Sở Y tế. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Bộ Y tế và pháp luật, chỉ đạo điều hành và quản lý mọi mặt của Sở Y tế Bắc Giang, khi có tình huống khẩn cấp sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Kế hoạch - Tài chính; thanh tra, phòng chống tham nhũng; xây dựng cơ bản; giám định Y khoa.

2. Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ Bùi Thế Bừng - Phó Giám đốc Sở Y tế 

         Email: bungbt_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0204.3555096; Di động: 0904396037

         Trách nhiệm:

      - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc của Sở khi được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.

      - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Khám chữa bệnh; quản lý hành nghề y tư nhân; công tác BHYT. Các hội chuyên ngành y tế: Hội Y học, Hội Đông Y, Hội Điều dưỡng.

    - Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.

 3. BS CKII. Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế

     - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc của Sở khi được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Dược, vật tư y tế tiêu hao; trang thiết bị y tế; hóa mỹ phẩm; quản lý hành nghề dược tư nhân; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính; công tác xã hội hóa y tế; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; kết hợp quân dân y và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách Văn phòng Sở và chủ tài khoản Cơ quan Sở Y tế.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.

4. Thạc sỹ, BS. Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc của Sở khi được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; phòng chống thảm họa thiên tai; vắc xin sinh phẩm, an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; xử lý chất thải y tế; Chương trình mục tiêu y tế - Dân số; công tác phòng chống HIV/AIDS; truyền thông giáo dục sức khỏe; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công tác Dân số - KHHGĐ; xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ sức khỏe cho người dân và y tế thôn bản; các tổ chức đoàn thể trong ngành: Công đoàn, đoàn thanh niên…

- Giao Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ cho đến khi được kiện toàn và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.

II. CÁC PHÒNG THAM MƯU
 

1. Văn Phòng Sở

ĐT: 0204.3 854 227 0240.3 554 050

 

Chánh Văn phòng: Thạc sỹNguyễn Xuân Tình

Email: tinhnx_syt@bacgiang.gov.vn

1. Vị trí, chức năng:

     Văn phòng Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính, nội vụ cho văn phòng Sở.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp đối với cán bộ, công chức thuộc văn phòng Sở theo quy định.
2.2. Quản lý các nguồn kinh phí được cấp, quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị của văn phòng Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
2.3. Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến), điện, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về công văn giấy tờ; thực hiện đúng quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; khi nhận công văn phải vào sổ trình Lãnh đạo Sở và chuyển tới các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.
2.4. Làm thủ tục hoàn chỉnh các loại công văn đi của Sở Y tế trước khi gửi và quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật.
2.5. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
2.6. Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin học vào công tác văn thư, lưu trữ. Tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, từng bước hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ.
2.7. Tham mưu xây dựng, sửa đổi quy chế làm việc của Sở Y tế; Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Sở đến các cơ quan, đơn vị liên quan.
2.8. Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc của Văn phòng Sở và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động của cơ quan.
2.9. Tổ chức triển khai công tác dịch vụ nhằm phục vụ mọi hoạt động hàng ngày và đột xuất của cơ quan: nước uống, sửa chữa điện, nước..., vệ sinh ngoại cảnh, các phòng làm việc theo quy định.
2.10. Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc: điện thoại, Fax..... được thông suốt.
2.11. Chủ trì xây dựng và quản lý trang Website của Ngành; Quản lý và điều hành hệ thống mạng eOffice, mạng internet.
2.12. Quản lý xe và xăng xe, bảo đảm các phương tiện cho các cán bộ đi công tác
2.13. Sao chụp công văn, tài liệu của Văn phòng Sở.
2.14. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Y tế theo cơ chế “một cửa ”.
2.15. Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định. Chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị.
2.16. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan.

2. Thanh tra Sở

ĐT: 0204 3 855 399

Chánh Thanh tra: Dương Quốc Dũng

Email:dungdq_syt@bacgiang.gov.vn

P.Chánh Thanh Tra: Trương Văn Khoa

Email: khoatv_syt@bacgiang.gov.vn 

1. Vị trí, chức năng:

Thanh tra Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra Nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo qui định của Luật Thanh tra.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:                                                         
          2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công dân trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế  và Thanh tra Nhà nước tỉnh phê duyệt.
          2.2. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
          2.3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc kể cả vắc xin sinh phẩm và trang thiết bị y tế của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, tập thể và công dân trên địa bàn tỉnh.
2.4. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
          2.5. Xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc Sở.
2.6. Xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.
          2.7. Kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về y tế và quản lý Nhà nước về thanh tra y tế để giúp các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện đúng Pháp luật.
2.8. Tổ chức và thường trực việc tiếp công dân theo luật định.
2.9. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ thanh tra của Thủ trưởng, cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân và các cán bộ làm công tác thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc và phòng Y tế.
2.10. Thanh tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Sở.
2.11. Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động công tác thanh tra y tế, công tác phòng chống tham nhũng theo qui định.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

ĐT: 0204 3 859 795

Trưởng phòng: Thạc sỹ, BS. Nguyễn Văn Bộ

Email: bonv_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Phan Thị Phú

Email: phutt_syt@bacgiang.gov.vn

1. Vị trí, chức năng:
Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học y tế, công tác tài chính kế toán y tế trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn                                                
          2.1. Xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          2.2. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch khi được phê duyệt;
          2.3. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp; chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay; chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền;
          2.4. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền;
          2.5. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
          2.6. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
2.7. Làm đầu mối tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác viện trợ y tế, tổng hợp các nguồn viện trợ đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi, chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của pháp luật;
2.8. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn vốn việc trợ khác theo qui định pháp luật;
2.9. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương;
2.10. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của các tổ chức tài trợ;
2.11. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý;
2.12. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương chế độ Nhà nước;
2.13. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành;
2.14. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình mục tiêu thuộc ngành y tế quản lý; Báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành;
2.15. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kêy tế ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở;
2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

ĐT: 0204 3 857 140

 

Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Luyến

Email: luyendt_syt@bacgiang.gov.vn 

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  2.1. Về công tác tổ chức bộ máy:
2.1.1. Xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.
2.1.2. Xây dựng Tờ trình, Đề án về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của Sở; về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình UBND tỉnh.
2.1.3. Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể các bộ phận thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2.1.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2.1.5. Quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.
2.1.6. Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong ngành.
2. 2. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức:
          2.2.1. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức: Công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ và các công chức có chức danh khác.
          2.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý...
          2.2.3. Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.
          2.2.4. Tham gia tổ chức việc thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.
          2.2.5. Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo quy định.
          2.2.6. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.
          2.2.7. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
2.3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương
2.3.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chi tiêu biên chế cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.
2.3.2. Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức về lương, phụ cấp quanh lương...
2.3.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.
2.3.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.
2.3.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.
2.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác Pháp chế y tế trong toàn ngành. 

5. Phòng Nghiệp Vụ Y

ĐT: 0204 3 852 407

Trưởng phòng: Thạc sỹ, BS. Nguyễn Đình Toàn

Email: toannv_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

Email: phuongntt_syt@bacgiang.gov.vn

1. Vị trí, chức năng:
Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:                                                  
          2.1. Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo việc thực hiện kế hoạch công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.
2.2. Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, qui trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia do ngành y tế quản lý, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, xí nghiệp, trường học... và y tế ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh.
2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.4. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.
2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;
2.6. Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.
2.7. Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham  gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
          2.8. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về mặt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần, quản lý sức khoẻ.
          2.9. Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.
2.10. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám chữa bệnh.
          2.11. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền ngoài công lập theo quy định của pháp luật.
2.12. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế ( chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh BHYT, xây dựng danh mục thuốc, dịch vụ y tế, giá các dịch vụ y tế, công tác tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng..)        
2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

6. Phòng Nghiệp Vụ Dược

ĐT: 0204 3 856 582

Trưởng phòng: Dược Sỹ CKI. Nguyễn Thị Huyền Linh

Email: Linhnth_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Ngô Hoàng Điệp

Email: diepnh_syt@bacgiang.gov.vn

1. Vị trí, chức năng:
Phòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược và các loại mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:                                              
2.1. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dược để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác Dược của tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.
2.3. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định về quản lý Dược và Mỹ phẩm. Phối hợp kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.
2.4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện những quy chế chuyên môn về Dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
2.5. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
2.6. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành Y tế.
2.7. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý Dược và Mỹ phẩm theo quy định của Pháp luật.
2.8. Tổng hợp báo cáo đánh giá công tác dược theo qui định.
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

7. Phòng Quản lý HNYDTN

ĐT: 0204 3 555 738

Trưởng phòng: Thạc sỹ, BS.  Trần Đức Dũng

Email: dungtd_syt@bacgiang.gov.vn

1. Vị trí, chức năng:

  Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( sau đây gọi tắt là hành nghề Y), hành nghề Dược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Căn cứ vào chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành y tế, xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển lĩnh vực Y D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.2. H­ướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở và cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề Y, Dược ngoài công lập.
2.3. Thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược ngoài công lập; trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược ngoài công lập.
2.4. Tổ chức thẩm định điều kiện các cơ sở hành nghề Y, Dược và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, “Thực hành tốt phân phối thuốc”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.   
2.5. Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Y tế, Phòng y tế các huyện thành phố quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động thông tin, quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.
 2.6. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị y tế trong ngành để bồi dư­ỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ sở, cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập; Tham gia nghiên cứu khoa học.
2.7. Thư­ờng xuyên tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, các thông tin cần thiết đến các cơ sở hành nghề Y, D­ược ngoài công lập, tổ chức các buổi giao ban, hội thảo, tập huấn…
2.8. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố định kỳ, đột xuất kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
2.9. Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh (định kỳ 6 tháng/1 lần).
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.