16:02 EDT Thứ năm, 16/09/2021

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CHUYÊN NGÀNH

Liên kết Website

Thành Viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 6442

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71527

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5574471

Liên Kết

Tây yên tử
lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176
ngày đầu tiên

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Website này ?

Tốt

Khá

Trung bình

Tạp chí đông y

|

Wiki bác sĩ

|

Vpeg sức khỏe

Trang nhất » Giới thiệu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang)


 
Điều 1. Vị trí và chức năng
1      Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dan tỉnh quản iý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; kham bẹnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phâm; an toàn thực phâm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.    Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh; đông thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tê.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.    Trình ủy ban nhân dân tỉnh:
a)   Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyên ban hành của Hội đông nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế;
b)   Phối hợp với Sở Nội vụ dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tê;
c)   Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuân, chức danh đôi với câp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân câp huyện.
2.    Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:
a)   Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thâm quyên ban hành cua Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế ở địa phương;
b)   Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
c)   Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc úy ban nhân dân tỉnh, Uy ban nhân dân câp huyện vê công tác y tế ở địa phương; giữa Phòng Y tế với các đơn vị, tô chức có liên quan vê công tác y tế trên địa bàn huyện;

d)  Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dan số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác ở địa phương.
3.   Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phô biên, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đê án vê y tê thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tê theo quy định của pháp luật.
4.   Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nha nươc của Sờ Y tế theo quy định của pháp luật.
5.   về truyền thông, giáo dục sức khỏe:
a)   Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;
b)  Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế ở địa phương.
6.   về y tế dự phòng:
a)   Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phònệ và điều trị nghiện các chât dạng thuôc phiện; bệnh không lây nhiem; bẹnh nghe nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vẹ sinh va sưc khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đông; hóa chât, chê phâm diệt côn trung, diẹt khuan dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tê trên địa bàn tỉnh;
b)  Chỉ đạo tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyên nhiêm gay dich; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Uy ban nhan dân cấp tỉnh về việc cổng bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;
c)   Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin yà sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chung trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
d)  Cấp cấp lại, thu hồi giấy chúng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;
đ) Làm đầu mối về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng chổng tác hại của lạm dụng rượu, bia và đô uông có côn trên địa bàn tỉnh;
e)   Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của tỉnh.
7.   về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
a)   Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quôc gia đôi với các cơ sở khám bệnh, chưa bệnh, giải phẫu thầm mỹ, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyên kỹ thuật;

b)   Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đôi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chât dạng thuôc phiện băng thuôc thay thế theo quy định của pháp luật;
c)   Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.
8.    về y dược cổ truyền:
a)   Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hôi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
b)   Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
c)   Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.
9.    về dược và mỹ phẩm:
a)   Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;
b)   Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;
c)   Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;
d)   Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.
10.             về an toàn thực phẩm:
a)   Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phấm đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật;
b)   Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chât dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;
c)   Tổ chức tiếp nhận bản công bố họp quy hoặc xác nhận công bổ phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uông, cơ sở sản xuẩt, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;

d)    Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phô, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;
đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.
11. về trang thiết bị và công trình y tế:
Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.
12. về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
a)     Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kê hoạch hóa gia đình;
b)    Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sach, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đển lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
c)     Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;
d)    Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh.
13. về bảo hiểm y tế:
Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
14. về đào tạo nhân lực y tế:
a)     Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;
b)    Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của ủy ban nhân dân tỉnh.
15. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đôi với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tê ở địa phương theo quy định của pháp luật.
16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của úy ban nhân dân tỉnh.
17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh.
19.  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.
20.  Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tê theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Uy ban nhân dân tỉnh.
21.  Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Sở phù họp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tê; quy định cụ thê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và môi quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo hướng dân chung của Bộ Y tê, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh.
22.  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chê độ tiên lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đôi với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
23.  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
24.  Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
25.  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tê.
26.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1.       Lãnh đạo Sở Y tế:
a)      Sở Y tế có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;
b)      Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu   trách nhiệm trước ủy        ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cừ tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
c)      Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở        Y tế  chỉ đạo một  số   mặt
công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật vê nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đôc Sở Y tê được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;
d)  Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đôc Sở Y tê không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác);
đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chê độ, chính sách đôi với Giám đôc Sở Y tê và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyêt định theo quy định của pháp luật;
e)   Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đâu các tô chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.