12:51 ICT Thứ ba, 27/07/2021

Trang nhất » Hành nghề Y - Dược » Hành nghề Dược

Huyện Sơn Động

Thứ sáu - 01/06/2018 09:52


TT Tên cơ sở KDD Chủ cơ sở kinh doanh Trình độ chuyên môn Địa chỉ kinh doanh Hình thức kinh doanh GCNĐ ĐKKD
1 Nhà thuốc BVĐK Sơn Động- Công ty TNHH MTVDP Bali Hoàng Thị Dung ( Đã thay đổi người QLCM) Dược sĩ Khuôn viên BVĐK Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1061
2 Quầy thuốc số 911 -CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Hiệp Hòa Đỗ Thị Phú Trung cấp dược Thôn thanh Hương, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 117/BG
3 Quầy thuóc Lan Kiểm Vi Thị Lan Trung cấp dược Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 206/BG
4 Quầy thuốc số 903 - công ty CPDP Bắc Giang Nguyễn Thị Thủy Trung cấp dược Số nhà 19. tiểu khu 5, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 213
5 Quầy thuốc số 50- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Phượng Trung cấp dược Số nhà 48, khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 906
6 Nhà thuốc 905- Công Ty CPDVTYT Phan Anh Trần Mạnh Khâm Trung cấp dược Số nhà 36, khu 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 250
7 Quầy thuốc số 89- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Đàm Văn Thụ Trung cấp dược Thôn Thượng 1, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 1207
8 Quầy thuốc Phương Khải- Công ty TNHH Thương Mại và DP Khánh Sơn Nguyễn Hoàng Loan Trung cấp dược Thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 1185
9 Quầy thuốc số 910- Công ty CPDVTYT Phan Anh Đồng Thị Lan Trung cấp dược Thôn Thượng 2, xã An Châu, huyện Sơn Động, BG Bán lẻ thuốc thành phẩm 1302
10 Quầy thuốc số 117 - CPTMDP Ngọc Đông Lê Thị Cúc Trung cấp dược Số nhà 18, khu 2, TT An Châu, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1591
11 Quầy thuốc số 982-CP dược VTYT Phan Anh. Trần Thu Hường Trung cấp dược Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1507
12 Quầy thuốc Lục Hào-TNHH TM&DP Khánh Sơn Lục Văn Hào Trung cấp dược Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1508
13 Tủ thuốc Trạm y tế xã Hữu Sản. Hoàng Thị Như . Y sỹ  Khuôn viên Trạm y tế xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1654
14 Tủ thuốc Trạm y tế xã Lệ Viễn. Nguyễn Thế Hiển Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu  
15 Tủ thuốc Trạm y tế thị trấn An Châu Hoàng Thị Ngọc Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1656
16 Tủ thuốc Trạm y tế xã Vân Sơn. Hoàng Thị Duyên Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1657
17 Tủ thuốc Trạm y tế xã An Châu. Vi Thị Chung Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1659
18 Tủ thuốc Trạm y tế xã Thạch Sơn. Trần Văn Ly Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1658
19 Tủ thuốc Trạm y tế xã Quế Sơn. Ngô Thị Minh Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1660
20 Tủ thuốc Trạm y tế xã Chiên Sơn. Hà Quang Niên Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1661
21 Tủ thuốc Trạm y tế xã Tuấn Mậu. Đàm Vương Hùng Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1662
22 Tủ thuốc Trạm y tế xã Cẩm Đàn. Trần Việt Dũng Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1663
23 Tủ thuốc Trạm y tế thị trấn Thanh Sơn. Nguyễn Văn Khoa Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1664
24 Tủ thuốc Trạm y tế xã Phúc Thắng. Phạm Trung Kiên Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Phúc Thắng, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1665
25 Tủ thuốc Trạm y tế xã Yên Định. Nguyễn Thị Đoan Trang Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1666
26 Tủ thuốc Trạm y tế xã Giáo Liêm. Phan Thị Hòa Dược tá Khuôn viên Trạm y tế xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1667
27 Tủ thuốc Trạm y tế xã An Lập. Đàm Thị Thúy Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1681
28 Tủ thuốc Trạm y tế xã Bồng Am. Nông Xuân Đông Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Bồng Am, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1682
29 Tủ thuốc Trạm y tế xã An Lạc. Vũ Thị Hương Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1683
30 Tủ thuốc Trạm y tế xã Tuấn Đạo. Nguyễn Tuấn Sơn Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1684
31 Tủ thuốc Trạm y tế thị trấn An Châu. Hoàng Thị Ngọc Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1685
32 Tủ thuốc Trạm y tế xã Lệ Viễn Nguyễn Thế Hiển Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn  Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1655
33 Quầy thuốc Đông Duyên Chu Thị Duyên Trung cấp dược Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm  
34 Đại lý bán thuốc số 43- Công ty CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Vân Anh Trung cấp dược Thôn Chùa, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 891
35 Quầy thuốc số 288 – Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Lê Thị Hải Vân Trung cấp dược Thôn Phố Biển, xã Biển Động, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 907
36 Quầy thuốc Sỹ Nguyện Đỗ Thị Nguyện Trung cấp dược Thôn Đồng, xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 932
37 Đại lý bán thuốc số 63- Công ty TNHH TM và DPTTB,DCYT Hoàn Phát Nguyễn Duy  Hùng Trung cấp dược Thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 969
38 Đại lý bán thuốc số 68- Công ty TNHH TM và DPTTB,DCYT Hoàn Phát Nguyễn Thị Nguyệt Trung cấp dược Thôn Chào, xã An Lập, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 902
39 Quầy thuốc số 89 ( Ngọc Khải ) – Công ty CP dược VTYT Phan Anh Nguyễn Văn Khải Trung cấp dược Thôn Bãi Chợ, xã Tuấn Đạo, H. Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 996
40 Quầy thuốc số 404- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang. Nguyễn Thị Thủy Trung cấp dược Số nhà 19, khu 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, Bán lẻ thuốc thành phẩm 404
41 Đại lý bán thuốc Vũ Thị Bẩy – Công ty CPDP Bắc Giang Vũ Thị Bảy Sơ cấp dược Xóm Vá, thôn Lán Than, xã An Bá, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 1041

STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở Địa chỉ Phạm vi hành nghề Hành nghề từ năm Liên hệ Ghi chú
Điện thoại Email
I.Doanh nghiệp Kinh doanh thuốc
                 
II.Nhà thuốc
1 Nhà thuốc Hoàng Trung ( Ngoài giờ hành chính) La Thị Lan Oanh      Khu 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc  thành phẩm 18/8/2017      
2 Nhà thuốc 905- Công Ty CPDVTYT Phan Anh Trần Mạnh Khâm Số nhà 36, khu 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 15/10/2015 0912821220    
3 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động Nguyễn Thị Thúy Hằng Khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 31/10/2017      
III.Quầy thuốc
1  Quầy thuốc số 103- Công ty CPTM Dược Phẩm Ngọc Đông Đàm Văn  Điển                    Thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 19/7/2017      
2 Quầy thuốc số 59- Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang Nguyễn Thị  Mai                     Khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 19/7/2017      
3 Quầy thuốc số 66- Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang Nguyễn Thị  Lan          Thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 19/7/2017      
4 Quầy thuốc Phương Khải- Công ty TNHH Thương Mại và DP Khánh Sơn Nguyễn Hoàng Loan Thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 10/11/2015      
5 Quầy thuốc số 968- Công ty Cổ phần dược phẩm  Bắc Giang Vi Thị   Thảo    Thôn Hạ 2, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 18/8/2017      
6 Quầy thuốc số 910- Công ty CPDVTYT Phan Anh Đồng Thị Lan Thôn Thượng 2, xã An Châu, huyện Sơn Động, BG Bán lẻ thuốc thành phẩm 03/12/2015 0986123371    
7 Quầy thuốc Thiên Ân- Công ty TNHH MTV Phát triển Thảo dược Hoa hoa Nông Thị Miền Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 23/11/2017      
8 Quầy thuốc số 93- Công ty TNHH  thương mại và dịch vụ dược phẩm trang thiết bị dụng cụ y tế Hoàn Phát Nguyễn Duy Hùng     Khu 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 18/12/2017      
9 Quầy thuốc Cương Hạnh- Công ty Cổ phần Dược phẩm Sen Việt. Nguyễn Thị Hạnh Thôn Chợ, xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 18/12/2017      
10 Quầy thuốc Hương Vân số 143 – Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Ngọc Đông Hoàng Thị Hương Thôn Nòn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 15/01/2018      
11 Quầy thuốc số 404-Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang Nguyễn Thị Thủy   Thôn Phố Chợ, xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1/2/2018      
12 Quầy thuốc số 89 Ngọc Khải - Công ty Cổ phần  Dược vật tư  y tế Phan Anh Nguyễn Văn Khải    Thôn Bãi Chợ, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 9/2/2018 0975732332    
13 Quầy thuốc số 913- CN Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang Nguyễn Thị Duyên Thôn Thoi, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 17/01/2017      
14 Quầy thuốc số 50- Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Ngọc Đông Nguyễn Thị Phượng Khu 4, thị trấn An Châu,  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 6/27/2017      
15 Quầy thuốc số 104- Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Ngọc Đông Chu Thị Duyên Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. bán lẻ thuốc thành phẩm 6/27/2017      
16 Quầy thuốc số 612-Công ty cổ phần dược vật  tư y tế Phan Anh Bùi Thị Quy Thôn Chiên, xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. bán lẻ thuốc thành phẩm 6/27/2017 0913190465    
17 Quầy thuốc Quý Thiện- ông ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Blue Đinh Thị Thiện Khu Chợ, xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 6/27/2017      
18 Quầy thuốc số 680- Công ty cổ phần dược vật  tư y tế Phan Anh Trần Thị Duyên Thôn Ao Bồng, xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 6/27/2017 0977855423    
19 Quầy thuốc số 117 - CPTMDP Ngọc Đông Lê Thị Cúc Số nhà 18, khu 2, TT An Châu, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 21/10/2016      
20 Quầy thuốc số 982-CP dược VTYT Phan Anh. Trần Thu Hường Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm   0989837827    
21 Quầy thuốc Lục Hào-TNHH TM&DP Khánh Sơn Lục Văn Hào Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 25/7/2016      
22 Quầy thuốc số 911 -CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Hiệp Hòa Đỗ Thị Phú Thôn thanh Hương, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 27/4/2015      
23 Quầy thuóc Lan Kiểm-- công ty CPDP Bắc Giang Vi Thị Lan Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 27/4/2015      
24 Quầy thuốc số 903 - công ty CPDP Bắc Giang Nguyễn Thị  Thủy Số nhà 19. tiểu khu 5, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 10.7.2015      
25 Quầy thuốc số 50- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Phượng Số nhà 48, khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 15/10/2015      
26 Quầy thuốc số 912- Công tyCPDP Bắc Giang Vi Thị Kim Quý Thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 18/12/2015      
27 Quầy thuốc số 89- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Đàm Văn Thụ Thôn Thượng 1, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 26/11/2015      

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn