Bắc Giang triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vi an toàn thực phẩm

Bắc Giang triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vi an toàn thực phẩm
Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) Trung ương về triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 (viết tắt là Tháng hành động). BCĐLN về ATTP tỉnh Bắc Giang Công đã triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vi an toàn thực phẩm.
       Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) Trung ương về triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 (viết tắt là Tháng hành động). BCĐLN về ATTP tỉnh Bắc Giang Công đã triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vi an toàn thực phẩm.


Chợ đầu mối họp vào buổi sáng sớm tại thành phố Bắc Giang

10/10 huyện, thành phố và 230/230 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai Tháng hành động năm 2018, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP. Tăng cường chỉ đạo triển khai hoạt động truyền thông, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP đối với các cơ sở thực phẩm, triển khai các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và phòng chống dịch động vật.
Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP đã được các ngành, các cấp, các đơn vị chức năng quan tâm triển khai thường xuyên và tăng cường trong thời gian diễn ra Tháng hành động. Toàn tỉnh tổ chức được 119 buổi lễ phát động Tháng hành động, huy động gần 8 nghìn lượt người tham gia; tuyên truyền trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình các cấp 7.500 lượt; tổ chức 134 buổi tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề với gần 9 nghìn lượt người tham dự, sử dụng 6.900 sản phẩm tuyên truyền các loại. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức 2.143 cuộc nói chuyện tuyên truyền ATTP cho 143.581 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Duy trì và nhân rộng mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” thu hút 158.336 thành viên tham gia sinh hoạt.


Tấp nập mùa vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 
Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP tại các tuyến được tăng cường. Tại các cấp đã thành lập 264 đoàn/tổ kiểm tra về ATTP, trong đó tuyến tỉnh 13 đoàn; tuyến huyện/thành phố 21 đoàn và tuyến xã/phường/ thị trấn 230 đoàn. Tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.399 cơ sở thực phẩm, tỷ lệ cơ sở đạt vệ sinh chiếm 75,4%. Trong đó, tuyến xã/phường/thị trấn kiểm tra 870 cơ sở, phát hiện 162 cơ sở vi phạm; tuyến huyên/thành phố kiểm tra 333 cơ sở, phát hiện 83 cơ sở vi phạm; các đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh tiến hành kiểm tra 196 cơ sở, phát hiện 99 cơ sở vi phạm. Tiến hành xử phạt 114/344 cơ sở thực phẩm có vi phạm với tổng số tiền là 460,5 triệu đồng, các cơ sở đã nhắc nhở khắc phục. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: Cơ sở không có giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; ghi nhãn hang hoá; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ không đảm bảo theo quy đinh; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa chấp hành đúng quy định về khám sức khoẻ định kỳ và xác nhận kiến thức về ATTP; không thực hiện kiểm dịch vận chuyển và kinh doanh sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc; sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm chất lượng an toàn. Trong Tháng hành động, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.
Bên cạnh đó, công tác bảo đảm ATTP gặp một số khó khăn do số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công mang tính hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao trên tổng số cơ sở thực phẩm; việc kiểm soát ATTP tại các cơ sở thực phẩm do cấp xã, phường quản lý còn chưa hiệu quả, tại các tiệc cỗ trong cộng đòng còn gặp nhiều khó khăn, triển khai chưa hiệu quả; việc kiểm soát cơ sở giết mổ hộ gia đình, sản xuất rượu thủ công, sản xuất kinh doanh nông lâm, thuỷ sản nhỏ lẻ, gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATTP. Ngoài ra, nguồn lực đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP gặp nhiều khó khăn như: Cán bộ làm công tác ATTP ở cấp huyện, xã chủ yếu là kiêm nhiệm, còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang