Hiệp Hòa cung cấp thông tin dân số - KHHGĐ cho đội ngũ báo cáo viên

Hiệp Hòa cung cấp thông tin dân số - KHHGĐ cho đội ngũ báo cáo viên
Tại hội nghị thông tin thời sự tháng 7 (tổ chức ngày 31-7) do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hiệp Hoà tổ chức, gần 100 báo cáo viên là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn và bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã được đồng chí Lê Tố Quyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cung cấp những thông tin mới về tình hình dân số thế giới, Việt Nam và tỉnh Bắc Giang; nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số trong giai đoạn hiện nay.
     Tại hội nghị thông tin thời sự tháng 7 (tổ chức ngày 31-7) do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hiệp Hoà tổ chức, gần 100 báo cáo viên là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn và bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã được đồng chí Lê Tố Quyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cung cấp những thông tin mới về tình hình dân số thế giới, Việt Nam và tỉnh Bắc Giang; nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số trong giai đoạn hiện nay.
    Đồng thời, các báo cáo viên được thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong những năm gần đây, nguyên nhân, hệ luỵ và kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31-8-2012 của UBND tỉnh về tăng cường kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; những hoạt động cũng như giải pháp can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh và địa phương trong thời gian tới.
    Việc cung cấp thông tin về dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ báo cáo viên nằm trong chương trình phối hợp giữa Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hiệp Hoà và Lạng Giang nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông lồng ghép cung cấp thông tin, kiến thức về dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua đó góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện và vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ, là một giải pháp tích cực nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020./.

Tác giả bài viết: Chi cục Dân số - KHHGĐ