Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ tỉnh Bắc Giang năm 2017

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Bắc Giang vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2017 nhằm vận động, tiếp nhận được số lượng máu lớn khắc phục tình trạng thiếu máu để cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè.
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Bắc Giang vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2017 nhằm vận động, tiếp nhận được số lượng máu lớn khắc phục tình trạng thiếu máu để cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè.

 

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.