Kế hoạch Phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện và điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch Phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện và điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020
Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động thương binh và xã hội triển khai kế hoạch Phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện và điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020.
         Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động thương binh và xã hội triển khai kế hoạch Phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện và điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020.


 
         Mục tiêu của kế hoạch là hàng năm 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng, điều trị nghiện tại các tuyến, cơ sở điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản, cập nhật kiến thức mới, nâng cao về điều trị nghiện và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chẩn đoán xác định tình trạng nghiện và điều trị nghiện bằng methadone. Tăng tỷ lệ người nghiện được tham gia các chương trình điều trị nghiện từ 60% năm 2016 lên trên 90% năm 2020 so với tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý. Hàng năm đảm bảo cấp test thử nước tiểu phát hiện đồng thời 4 chất gây nghiện khác nhau cho 130 trạm y tế xã và các cơ sở điều trị methadone để thực hiện xét nghiệm các định tình trạng nghiện tại cộng đồng và các điểm điều trị methadone. Chỉ tiêu điều trị methadone, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc giai đoạn 2017-2020.
        Về kinh phí hoạt động, hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch năm, dự trù kinh phí cụ thể gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.
         Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang