Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván

Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván
Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván cho tiêm chủng, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tiêm chủng của nhân dân tăng cao do điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muỗi và véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh, Sở Y tế Bắc Giang đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:
Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván cho tiêm chủng, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tiêm chủng của nhân dân tăng cao do điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muỗi và véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh, Sở Y tế Bắc Giang đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:


 
Các đơn vị có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, ký hợp đồng, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn vắc xin trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) nhằm đảm bảo kịp thời có đủ vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván;
Đối với các đơn vị tiêm chủng đang có nguy cơ thiếu vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, đề nghị đơn vị chủ động liên hệ kịp thời với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp nhu cầu.
Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp nhu cầu của các đơn vị, khẩn trương liên hệ với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng và hướng dẫn các đơn vị tiêm chủng mua sắm vắc xin để đảm bảo đủ nhu cầu tiêm chủng.

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang