Bắc Giang: Triển khai tuần lễ “Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ” năm 2018

Bắc Giang: Triển khai tuần lễ “Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ” năm 2018
Thực hiện chiến lược về dinh dưỡng năm 2018 của Sở Y tế và hưởng ứng Tuần lễ “Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ” (từ ngày 01/8 đến ngày 07/8), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa có công văn gửi Trung tâm Y tế huyện/ thành phố về việc Triển khai tuần lễ “Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ”.
         Thực hiện chiến lược về dinh dưỡng năm 2018 của Sở Y tế và hưởng ứng Tuần lễ “Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ” (từ ngày 01/8 đến ngày 07/8), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa có công văn gửi Trung tâm Y tế huyện/ thành phố về việc Triển khai tuần lễ “Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ”.
          Theo đó, để triển khai tốt Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) tại cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh yêu cầu các huyện/thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:
          Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình huyện/thành phố phát song các thông điệp hưởng ứng tuần lễ “Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ”. Sử dụng hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn đưa các tin, bài về NCBSM; Treo băng zôn, khẩu hiệu…,với các nội dung về lợi ích của việc NCBSM, NCBSM hoàn toàn trong 6 tháng đầu; duy trì nguồn sữa mẹ đến 24 tháng tuổi, bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh…
          Chỉ đạo, hướng dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn huy động sự tham gia ủng hộ của cộng đồng, triển khai các hoạt động truyền thông bằng các hình thức truyền thông trực tiếp và gián tiếp. Lồng ghép hoạt động tư vấn về NCBSM tại cơ sở y tế và cộng đồng với các hoạt động khác như: Tư cấn NCBSM trong đợt cân trẻ, thăm hộ gia đình, thực hành dinh dưỡng, các buổi khám bệnh, tiêm chủng cho trẻ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn…

Tác giả bài viết: Trần Thị Bích Hợp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang