Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động tổ chức thành công đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022

Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động tổ chức thành công đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày 14/7/2017 Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022.
        Ngày 14/7/2017 Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Phong – Chủ tịch công đoàn ngành, đồng chí Nguyễn Phồn Sượng – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
          Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ khóa mới gồm 07 người, đồng chí Đào Văn Hải, phó giám đốc, phó chủ tịch công đoàn được bầu giữ chức chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
Một số hình ảnh đại hội:

Văn nghệ chào mừng Đại hội


Tác giả bài viết: Bệnh viện đa khoa Sơn Động./.