Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn: “ Quản lý chất lượng Bệnh viện” năm 2017

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn: “ Quản lý chất lượng Bệnh viện” năm 2017
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn: “ Quản lý chất lượng Bệnh viện” năm 2017
      Nhằm nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng bệnh viện cho các cán bộ, viên chức y tế. Ngày 30/5/2017, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn: “ Quản lý chất lượng Bệnh viện” năm 2017.
     Tại lớp tập huấn, Ths. Trương Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở Y tế đã chia sẻ, truyền đạt những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng bệnh viện. Trong đó, tập trung vào các kiến thức: Kinh nghiệm để triển khai các hoạt động đo lường chất lượng bệnh viện; vấn đề 5S trong y tế, áp dụng công nghệ thông tin; tính cấp thiết và lợi ích của việc chuẩn hóa tất cả các hoạt động bệnh viện theo quy trình chuẩn.
Đây là một trong những khóa học vô cùng bổ ích góp phần nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng bệnh viện, từ đó giúp các cán bộ y tế nhận thức được tầm quan trọng của mình trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện. Nâng cao uy tín cũng như thương hiệu của bệnh viện.
 

Tác giả bài viết: BS Nguyễn Thị Thời – Bệnh viện Phục hồi chức năng