Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Tập huấn kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, viên chức, người lao động

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Tập huấn kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, viên chức, người lao động
Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Bệnh viện, đồng thời xây dựng hình ảnh, phong cách người thầy thuốc, nâng cao thương hiệu Bệnh viện,góp phần “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Trong 2 tuần (từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 9 năm 2017), Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác và làm việc tại Bệnh viện.
      Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Bệnh viện, đồng thời xây dựng hình ảnh, phong cách người thầy thuốc, nâng cao thương hiệu Bệnh viện,góp phần “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Trong 2 tuần (từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 9 năm 2017), Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác và làm việc tại Bệnh viện.
     Khóa tập huấn chia làm 04 lớp với sự tham dự của 506 học viên.Tại lớp tập huấn Thầy thuốc nhân dân - Tiến sỹ Bác sỹ CK II Đinh Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện - Giảng viên lớp tập huấn đã chia sẻ các nội dung về văn hóa ứng xử , y đức trong bệnh viện thời hội nhập: Cơ sở lý luận chung về giao tiếp; tầm quan trọng của giao tiếp trong bệnh viện; những điều kiện để giao tiếp hiệu quả; các kỹ năng, lợi ích của giao tiếp…, bổ xung những thiếu sót, hạn chế trong giao tiếp của học viên. Bên cạnh đó, đồng chí Thành cũng quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của ngành, cơ quan, đặc biệt là quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.
      Tham gia khóa tập huấn, học viên được thực hành các tình huống ứng xử thực tế, thảo luận và đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao y đức của mỗi cá nhân trong tập thể Bệnh viện, đáp ứng mục tiêu “Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với Bệnh viện.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan Hương - BV Sản Nhi Bắc Giang