Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết

Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết
Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Hàng tuần, bệnh viện đều tiến hành phun hóa chất diệt muỗi toàn bệnh viện, phổ biến, nhắc nhở người bệnh và người nhà người bệnh những biện pháp phòng dịch cơ bản như giữ gìn vệ sinh chung, luôn mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài tay để chồng muỗi đốt…
Bên cạnh đó, công tác 5S của bệnh viện luôn được duy trì thường xuyên, đoàn viên thanh niên trong bệnh viện tiến hành vệ sinh sạch sẽ môi trường toàn bệnh viện, khơi thông cống rãnh, phát quang vườn thuốc, không để có nước đọng… đảm bảo an toàn cho ngươi bênh và người nhà người bệnh, tránh bùng phát dịch tại bệnh viện./.

Tác giả bài viết: Bệnh viện Y học cổ truyền./.