Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất Paracetamol dạng giải phóng biến đổi

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất Paracetamol dạng giải phóng biến đổi
Nhằm đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh dược trên địa bàn cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất Paracetamol dạng giải phóng biến đổi.
         Nhằm đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh dược trên địa bàn cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất Paracetamol dạng giải phóng biến đổi.

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất Paracetamol dạng giải phóng biến đổi
 
         Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khám, chữa bệnh thông báo cho các khoa, phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, các doanh nghiệp dược thông báo cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ trực thuộc cập nhật các thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất Paracetamol dạng giải phóng biến đổi theo phụ lục (xem phụ lục tại đây).
         Đồng thời các đơn vị tăng cường theo dõi, phát hiện và xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của các thuốc chứa hoạt chất Paracetamol dạng giải phóng biến đổi (nếu có), báo cáo những trường hợp xảy ra phản ứng có hại liên quan đến việc sử dụng các thuốc nêu trên về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược và Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang