Chấn chỉnh việc kí hợp đồng lao động trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Mặc dù công tác thanh kiểm tra về việc ký hợp đồng lao động và quản lý người lao động tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập được thực hiện khá chặt chẽ, tuy nhiên tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh việc kí hợp đồng lao động và phân công các y, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng… tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
           Để nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ngày 10/9/2018, Sở Y tế vừa có công văn về việc chấn chỉnh việc kí hợp đồng lao động trong hành nghề khám bệnh, chữa bênh. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập cần nghiêm túc thực hiện ngay nội dung sau:
          Thanh lý hợp đồng đối với các trường hợp không đúng quy định và không được tổ chức kí hợp đồng lao động và phân công các y sỹ, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên, hộ sinh viên… tham gia hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đơn vị nào vi phạm quy định thủ trưởng đơn vị đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
          Nếu đơn vị đủ điều kiện hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người xin đăng kí thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh (y sỹ, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên, hỗ sinh viên….) thì tổ chức tiếp nhận, phân công người hướng dẫn và quản lý người thực hành khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo danh sách người đăng kí thực hành về Sở Y tế đúng theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
 

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Phú - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang