Hội nghị Triển khai xây dựng mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang”

Hội nghị Triển khai xây dựng mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang”
Ngày 31/7/2018, tại hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Ban chỉ đạo mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang” (gọi tắt BCĐ mô hình) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình.
Ngày 31/7/2018, tại hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Ban chỉ đạo mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang” (gọi tắt BCĐ mô hình) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình.
Căn cứ công văn số 1010/UBND-NC ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Thông báo số 89- TB/TU ngày 25/6/2018 về nhất trí với đề xuất xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; UBND thành phố ban hành kế hoạch xây dựng mô hình “ Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc giang”.
  Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng công an thành phố phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Công an Thành phố, Đảng ủy, UBND phường Hoàng Văn Thụ đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các lực lượng trực tiếp gồm: Đội cảnh sát hình sự, Đội cảnh sát trật tự, cơ động, công an phường Hoàng Văn Thụ thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp (công ty vệ sỹ 365) và các lực lượng khác của bệnh viện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật đến mọi người dân cũng như toàn thể cán bộ, y bác sĩ trong bệnh viện, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật trong bệnh viện Đa khoa tỉnh và những khu vực giáp ranh.                
 
Lực lượng Công an phường dưới sự chỉ đạo của Công an thành phố đã chủ động phối hợp với Đảng ủy , ban Giám đốc bệnh viện để xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm An ninh trật tự trong bệnh viện, Đảng ủy bệnh viện đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc giang xây dựng chương trình, Kế hoạch thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự gữa chính quyền địa phương và bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc giang.

 
 Chủ tịch phường Hoàng Văn Thụ và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ký kết quy chế thực hiện mô hình.
 
 

Tác giả bài viết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang