Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Kiểm tra, giám sát công tác tẩy giun học sinh tiểu học huyện Lạng Giang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Kiểm tra, giám sát công tác tẩy giun học sinh tiểu học huyện Lạng Giang.
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-SYT ngày 23/10/2017 của Sở Y tế Bắc Giang về Tẩy giun cho học sinh tiểu học tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2017. Sáng ngày 14/11/2017, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tẩy giun tại các trường tiểu học thuộc 3 xã: Hương Sơn, Hương Lạc và Yên Mỹ huyện Lạng Giang.

      Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-SYT ngày 23/10/2017 của Sở Y tế Bắc Giang về Tẩy giun cho học sinh tiểu học tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2017. Sáng ngày 14/11/2017, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tẩy giun tại các trường tiểu học thuộc 3 xã: Hương Sơn, Hương Lạc và Yên Mỹ huyện Lạng Giang.

Kiểm tra, giám sát công tác tẩy giun học sinh tiểu học huyện Lạng Giang.

         Trong đợt này, huyện Lạng Giang có tổng số 17.566 đối tượng học sinh tiểu học tham gia tẩy giun. Tại 3 điểm trường tiểu học Hương Sơn 2, Hương Lạc và Yên Mỹ, công tác tẩy giun được triển khai theo đúng quy  định về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý, sử dụng thuốc tẩy giun. Đảm bảo tất cả các đối tượng tham gia tẩy giun đều được phụ huynh đồng ý và cung cấp đầy đủ thông tin. Các điểm uống được bố trí theo nguyên tắc một chiều, cán bộ y tế khám phân loại chỉ định uống thuốc, cho trẻ uống thuốc, dặn dò và tư vấn đầy đủ, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ sau khi uống.

Giám sát uống thuốc tẩy giun tại Trường tiểu học Hương Lạc

         Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng, chống nhiễm giun cũng được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực cho học sinh tiểu học.

         Một số hình ảnh hoạt động:

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật