Sở Y tế Bắc Giang chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với thực phẩm chức năng

Sở Y tế Bắc Giang chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với thực phẩm chức năng
Thực hiện Công văn số 3008/ATTP-NĐTP ngày 25/6/2018 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thực phẩm chức năng, Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ sau:
Thực hiện Công văn số 3008/ATTP-NĐTP ngày 25/6/2018 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thực phẩm chức năng, Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ sau:


 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch số 04/KH-SYT ngày 08/01/2018 của Sở Y tế về việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế năm 2018, trong đó tập trung đối với các tổ chức, cá nhân có sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Kịp thời phát hiện và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thực phẩm chức năng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.


 
Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm: Đăng ký bản công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ kiểm nghiệm định kỳ; lấy mẫu kiểm nghiệm, đánh giá chỉ tiêu đã công bố và các nội dung khác theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang