Sở Y tế Bắc Giang đình chỉ lưu hành thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine

Ngày 18/6/2018, Sở Y tế ban hành công văn số 1018/SYT – NVD về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Ngày 18/6/2018, Sở Y tế ban hành công văn số 1018/SYT – NVD về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Theo đó, đình chỉ lưu hành thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine (Alpha chymotrypsin 5000 đơn vị USP), SĐK: VD-25833-16, Số lô lọ bột đông khô: 030118, NSX: 04/01/2018, HD: 04/01/2021, Số lô lọ dung môi: 010118, NSX: 02/01/2018, HD: 02/01/2022 do Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nội độc tố vi khuẩn đối với lọ dung môi.
Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Bắc Giang yêu cầu:
1.Các đơn vị trong ngành, các bệnh viện ngoài công lập thông báo cho các khoa, phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lí ngừng sử dụng, kinh doanh và thu hồi toàn bộ lô thuốc đình chỉ lưu hành nêu trên.
2.Phòng Y tế các huyện, thành phố thông báo cho các cơ sở hành nghề thuộc phạm vi quản lí; Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc thông báo cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trực thuộc ngừng kinh doanh và thu hồi toàn bộ lô thuốc đình chỉ lưu hành nêu trên.
3.Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang, Phòng Y tế các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lí những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Tác giả bài viết: Trần Thị Bích Hợp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang