Sở Y tế tổ chức hội nghị về quản lý, sử dụng Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017

Chiều ngày 22/6/2017, tại Hội trường tầng 2, Sở Y tế tổ chức hội nghị bàn giải pháp về công tác quản lý, sử dụng Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (KCB BHYT). Dự Hội nghị có đại biểu: đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh.
         Ngày 22/6/2017, tại Hội trường tầng 2, Sở Y tế tổ chức hội nghị bàn giải pháp về công tác quản lý, sử dụng Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (KCB BHYT). Dự Hội nghị có đại biểu: đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh.
          Hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng phòng Giám định BHHYT - BHXH tỉnh báo cáo tình hình triển khai kinh phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh quý 1/2017 và 5 tháng đầu năm 2017; phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, những giải pháp khắc phục trong năm 2017. 
         Theo đó, Hội nghị đã được nghe các ý kiến thảo luận từ các bệnh viện về công tác giám định, việc quản lý sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh đã ký hợp đồng. 
         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ong Thế Viên - Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB trên địa bàn cần đảm bảo sử dụng quỹ KCB BHYT tiết kiệm, phù hợp với nguồn quỹ được giao. Đặc biệt, phải lưu ý sử dụng thuốc có giá hợp lý; chỉ định cho bệnh nhân vào điều trị phù hợp với tình trạng bệnh; không kéo dài ngày, giường điều trị; tăng cường chất lượng dịch vụ KCB cho tương xứng với mức giá hiện nay.
          Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng phải chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ KCB tại các cơ sở y tế; thực hiện tốt việc giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT trên Hệ thống giám định điện tử... Trường hợp phát hiện gian lận về BHYT, cần phải xử lý nghiêm theo quy định.