Tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
Để tránh việc sử dụng các thuốc phải kiểm soát đặc biệt sai mục đích, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
        Để tránh việc sử dụng các thuốc phải kiểm soát đặc biệt sai mục đích, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:


 
        Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Dược (Sở Y tế) chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tăng cường công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Phòng Nghiệp vụ dược tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, sử dụng các thuốc phải kiểm soát đặc biệt lồng ghép trong cuộc kiểm tra công tác dược năm 2018 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.
        Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các thuốc phải kiểm soát đặc biệt lồng ghép trong cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thuốc; thực phẩm chức năng; mỹ phẩm; hoá chất chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với các cơ sở hành nghề dược tư nhân; sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm năm 2018; Xử lý nghiêm theo quy định hiện hành đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.


 
        Trung tâm Kiểm nghiệm thực hiện công tác kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng thuốc trên địa bàn trong đó chú trọng đến việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng các thuốc phải kiểm soát đặc biệt để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang