Sở Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Sở Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
Ngày 07/8/2018, Sở Y tế Bắc Giang đã có công văn về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng về dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
          Ngày 07/8/2018, Sở Y tế Bắc Giang đã có công văn về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng về dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
          Thanh tra Sở: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; hỗ trợ nghiệp vụ cho các đơn vị khi có yêu cầu; phối hợp với Ban chỉ đạo 389 của địa phương và các cơ quan chức năng như Công an, Quản lý thị trường, Hải quan tiến hành điều tra truy tìm tận gốc các vụ việc sản xuất, buôn bán dược liệu, vị thuốc cổ truyền giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép sản xuất, lưu hành; Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền giả, không được phép lưu hành.
          Phòng Nghiệp vụ Dược: Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền, chủ động rà soát, tự kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuốc và mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc cổ truyền; Nghiêm cấm mua bán dược liệu, vị thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc; hết hạn sử dụng; không được phép lưu hành.
          Trung tâm Kiểm nghiệm: Phối hợp với các đơn vị tuyến tỉnh trong hoạt động kiểm tra; hướng dẫn các đơn vị tuyến huyện, thành phố trong việc giám sát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.
          Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Tham mưu với UBND huyện, thành phố và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc triển khai các hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược liệu, vị thuốc cổ truyền; thực hiện kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn khi có chỉ đạo của cấp trên.
          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Chỉ đạo đăng tải các tin bài về tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý. Cảnh báo, hướng dẫn người dân cách nhận biết về hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường; Thông tin kịp thời kết quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các đơn vị trong ngành, công khai các vụ việc điển hình đã quyết định xử lý.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Phú - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang