Tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền
Nhằm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng về dược liệu, vị thuốc cổ truyền, Cục Quản lý y dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số hoạt động sau:
Nhằm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng về dược liệu, vị thuốc cổ truyền, Cục Quản lý y dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số hoạt động sau:

 
Triển khai thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. Tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh, sản xuất, khám chữa bệnh trong truy xuất nguồn gốc và chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm;
Tổ chức tuyên truyền đến người dân, cá nhân, tổ chức để không sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền không có xuất xứ nguồn gốc và không được kiểm soát chất lượng; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác các cá nhân, tổ chức vi phạm. Thành lập công bố đường dây nóng để các doanh nghiệp và người dân phản ánh khi phát hiện dược liệu, vị thuốc cổ truyền không có nguồng gốc lưu hành trên thị trường trong địa bàn tỉnh, thành phố;
Tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an, Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm về dược liệu, thuốc cổ truyền.

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang