Tăng cường phòng, chống mua bán người

        Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-BCĐ-CAT ngày 02/2/2018 của BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018. Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tích cực phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, các cơ quan, ban, ngành… xây dựng các trang, chuyên mục về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, kịp thời đăng tải thông tin, tài liệu nghiên cứu trao đổi các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Các đối tượng buôn bán người bị bắt

         Các đơn vị trong ngành triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; tập trung tuyên truyền đối với khoa, phòng có đối tượng có nguy cơ trở thành nạn nhân bị mua bán như: tại các khoa sản, nhi trong Bệnh viện… Thực hiện tốt các chính sách pháp luật về hỗ trợ tâm lý, sức khỏe cho các nạn nhân bị buôn bán trở về theo quy định của pháp luật.

         Phòng y tế các huyện, thành phố phối hợp với các thành viên Hội đồng phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn. Tích cực phối hợp với Đài truyền thanh cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, viên chức và nhân dân cơ sở.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang