Triển khai kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số-KHHGĐ

Ngày 11/5/2018, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 3571/KH-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020” và Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018
Triển khai kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số-KHHGĐ
         Ngày 11/5/2018, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 3571/KH-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020” và Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018. Dự hội nghị có đại diện các đơn vị: Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh, Chi cục Dân số - KHHGĐ, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở, chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Kế hoạch số 3571/KH-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020” và Kế hoạch số 56/KH-SYT ngày 27/4/2018 Kế hoạch của Sở Y tế về việc thực hiện Đề án năm 2018 và thảo luận các nội dung hoạt động.

Sau khi các đại biểu thảo luận và đi đến thống nhất, đồng chí Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị nhấn mạnh các nội dung phối hợp triển khai thực hiện Đề án giai đoạn và kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018. Theo đó, Sở Thông tin-Truyền thông, Báo Bắc Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sẽ tăng cường hoạt động tuyên truyền về Dân số và Phát triển; tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới; đặc biệt tuyên truyền về các hoạt động triển khai cũng như kết quả thực hiện các mô hình trong Kế hoạch; Tăng cường đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự, chuyên đề… về công tác dân số và phát triển và các hoạt động của Đề án. Sở Giáo dục & Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh) tổ chức triển khai các hoạt động Mô hình sinh hoạt ngoại khóa về kiến thức dân số, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản trong trường học theo nội dung Kế hoạch số 45/KH giữa Sở Y tế với Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 30/3/2018. Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh Niên và Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Y tế ( Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh) tổ chức các hoạt động, hội nghị truyền thông cung cấp thông tin, kiến thức về dân số, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhóm đối tượng là thanh niên, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh; trong đó phối hợp triển khai tốt Mô hình Truyền thông cung cấp dịch vụ dân số - KHHGĐ cho thanh niên tại các khu, cụm công nghiệp theo Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 và những năm tiếp theo. Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố triển khai thực hiện các mô hình, hoạt động trong Kế hoạch của tỉnh, của địa phương; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, tích hợp kiến thức về dân số, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên vào các môn học, giờ học ngoại khóa cho học sinh trong các trường THCS trên địa bàn. Đồng thời duy trì có hiệu quả các Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN tại các trường đã triển khai những năm trước đây; lựa chọn địa bàn, xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng Mô hình và thành lập các Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN cho học sinh trong nhà trường theo Kế hoạch năm 2018  và những năm tiếp theo.

Nguồn tin: Chi cục Dân Số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh