Triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT và Thông tư số 31/2018/TT-BYT

Triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT và Thông tư số 31/2018/TT-BYT
Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BYT về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và Thông tư số 31/2018/TT-BYT về việc quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.
        Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BYT về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và Thông tư số 31/2018/TT-BYT về việc quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

         Để không vướng mắc trong thực hiện các quy định của Bộ Y tế và thanh toán chi phí thuốc BHYT, Sở Y tế đề nghị:
         Các đơn vị nghiên cứu, có kế hoạch triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT và Thông tư số 31/2018/TT-BYT.
Đối với dự trù nhu cầu đấu thầu thuốc năm 2018, các đơn vị chủ động rà soát danh mục đã dự trù theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT . Trường hợp đơn vị có điều chỉnh dự trù, các đơn vị họp Hội đồng thuốc và Điều trị và gửi Biên bản họp Hội đồng thuốc và Điều trị cùng danh mục đề nghị điều chỉnh dự trù về Sở Y tế trước 10h ngày 26/11/2018.
        Xem nội dung chi tiết của Thông tư số 30/2018/TT-BYTThông tư số 31/2018/TT-BYT tại đây
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang