Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Chiều ngày 09/02/2018, Trung tâ Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức “Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018”. Tham dự hội nghị có ông Đặng Thanh Minh, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, bà Phan Thị Thi, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

 Chiều ngày 09/02/2018, Trung tâ Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức “Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018”.  Tham dự hội nghị có ông Đặng Thanh Minh, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, bà Phan Thị Thi, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Đồng chí Đặng Thanh Minh, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

          Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm 2017; báo cáo tóm tắt tự kiểm điểm,, đnahs giá trách nhiệm người đứng đầu; báo cáo thu chi tài chính năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp các ý kiến

          Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động của đơn vị và Công đoàn, đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng và những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung đơn vị, đặc biệt nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

         Ông Đặng Thanh Minh đã giải đáp những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về việc phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn, giải quyết quyền lợi cho người lao động…Đồng thời, đồng chí đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được năm 2017, khắc phục khó khăn; chỉ đạo, tổ chức tốt việc triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 đã đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị, đoàn kết, đồng thuận trong CNVCLĐ, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ theo mô hình mới của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh