Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Kết quả công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Kết quả công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với thanh tra liên ngành kiểm tra về công tác y tế lao động – bệnh nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp; Tổ chức 50 lớp tập huấn về vệ sinh lao động; sức khỏe người lao động và phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu.

         Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với thanh tra liên ngành kiểm tra về công tác y tế lao động – bệnh nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp; Tổ chức 50 lớp tập huấn về vệ sinh lao động; sức khỏe người lao động và phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu.

          Công tác quản lý môi trường lao động cũng được đặc biệt quan tâm với 22 cơ sở được đo, kiểm tra môi trường lao động. Số mẫu đo kiểm tra môi trường lao động là 2.395 mẫu, trong đó có 79 mẫu đo chưa đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 28 cơ sở với tổng số người được khám là 4.578 người, phát hiện mộ số bệnh thường gặp như: Viêm xoang, viêm thanh quản, viêm tai mũi họng, nội tiết, các bệnh về mắt, bệnh dạ dày, tá tràng..

          Như vậy có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện công tác y tế lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt những kết quả nhất định như: Đã triển khai thực hiện tốt Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2018; Thực hiện có hiệu quả các đợt kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về quản lý lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động trong một số doanh nghiệp; Khám và điều trị bệnh nghề nghiệp bổ sung theo Quyết định 1022/QĐ-SYT ngày 4/7/2018 của Sở Y tế.

          Tuy nhiên, công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Đội ngũ cán bộ làm công tác này còn yếu và thiếu, đặc biệt ở tuyến huyện, thành phố; Trang thiết bị phục vụ công tác giám sát môi trường lao động và phát hiện bệnh nghề nghiệp tuy đã được hỗ trợ nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ; Công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chấp hành pháp luật của các chủ sử dụng người lao động trong các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ…

Tác giả bài viết: Thu Huyền - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang