Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tổ chức Tập huấn Mạng lưới hoạt động và các chất dinh dưỡng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tổ chức Tập huấn Mạng lưới hoạt động và các chất dinh dưỡng
Ngày 18/1/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp Tập huấn Mạng lưới hoạt động và các chất dinh dưỡng năm 2017 cho các Trưởng khoa phụ trách Chương trình Dinh dưỡng và Sức khỏe trẻ em và cán bộ chuyên trách Chương trình Dinh dưỡng và Sức khỏe trẻ em của Trung tâm Y tế 10 huyện, thành phố.

          Ngày 18/1/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp Tập huấn Mạng lưới hoạt động và các chất dinh dưỡng năm 2017 cho các Trưởng khoa phụ trách Chương trình Dinh dưỡng và Sức khỏe trẻ em và cán bộ chuyên trách Chương trình Dinh dưỡng và Sức khỏe trẻ em của Trung tâm Y tế 10 huyện, thành phố.

Tập huấn Mạng lưới hoạt động và các chất dinh dưỡng

         Tham dự lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức và thảo luận về các chất dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng, mạng lưới hoạt động Chương trình Dinh dưỡng và Sức khỏe trẻ em; các bệnh thường gặp ở trẻ em và các biện pháp phòng chống. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ thực hiện Chương trình Dinh dưỡng và Sức khỏe trẻ em từ tỉnh đến các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

          Lớp tập huấn dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (18-19/01/2018)

Tác giả bài viết: Trần Thị Bích Hợp - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh