Trung tâm Y tế huyện Sơn Động thực hiện tốt công tác Vệ sinh môi trường cơ quan

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động thực hiện tốt công tác Vệ sinh môi trường cơ quan
Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 25/5/2017 của Huyện ủy Sơn Động về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề môi trường nông thôn. Ngày 05/6/2017, Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã phát động tổ chức chiến dịch làm tổng vệ sinh môi trường tại trung tâm và các trạm y tế trên địa bàn huyện.
   Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 25/5/2017 của Huyện ủy Sơn Động về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề môi trường nông thôn. Ngày 05/6/2017, Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã phát động tổ chức chiến dịch làm tổng vệ sinh môi trường tại trung tâm và các trạm y tế trên địa bàn huyện.  
                                                   Đoàn viên thanh niên tham gia lao động
       Chiến dịch đã thu hút hầu hết cán bộ, viên chức, đoàn viên tại Trung tâm và các trạm y tế tham gia với các hoạt động như phát quang bụi rậm quanh hàng rào bảo vệ; tỉa cành, chăm sóc khu vườn trồng cây xanh, khu trồng cây ăn quả, vườn thuốc nam mẫu; quét sạch bụi, rác trong các khu sân, chăm sóc chậu cây cảnh ở các hành lang.
Toàn thể viên chức tham chăm sóc cây xanh
      Kết quả tại cơ quan Trung tâm vườn cây xanh xung quanh, sân bãi được tổng vệ sinh sạch sẽ, thu gom xử lý gần 300kg rác; 20 cây gỗ lát được tỉa cành bón phân, 47 chậu hoa cây cảnh ở các hành lang được chăm sóc và trồng mới. 23/23 trạm y tế tổ chức vệ sinh môi trường quanh trạm, chăm sóc vườn thuốc nam mẫu.
      Bên cạnh việc tổ chức chiến dịch, Trung tâm luôn duy trì làm tổng vệ sinh cơ quan vào cuối buổi chiều thứ 6 hàng tuần để quang cảnh cơ quan được xanh - sạch - đẹp. Đây là một hành động thiết thực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường cho toàn bộ cán bộ viên chức của Trung tâm.
 
                                Cây xanh được chăm sóc, sân bãi luôn sạch sẽ
 
                                                                                                                
 Ngọc Văn Sản - Trung tâm Y tế Sơn Động./.