Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-LĐLĐ ngày 10/01/2017 của Công đoàn ngành y tế Bắc Giang về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVIII và Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Bắc Giang, sáng ngày 22/8/2017, Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Sáu - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế.
       Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-LĐLĐ ngày 10/01/2017 của Công đoàn ngành y tế Bắc Giang về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVIII và Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Bắc Giang, sáng ngày 22/8/2017, Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Sáu - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế.
      Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo của BCH Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố như: Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo đề án nhân sự cho nhiệm kỳ 2017-2022;
      Đại biểu dự đại hội đã tham luận, tham gia vào các báo cáo những vấn đề: Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn; Công đoàn với các hoạt động phong trào VH-VN TT, vận động ủng hộ, quyên góp xây dựng các loại quỹ; Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn; Công đoàn với công tác phát triển Đảng viên.
     Đại hội đã bầu BCH Trung tâm Y tế thành phố khóa V là 9 đồng chí. Bầu Đại biểu đi dự Đại hội công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang là 04 đồng chí và 01 Đại biểu dự khuyết.
Đại hội cũng đã quyết định một số chỉ tiêu chủ yếu của công đoàn cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội diễn ra đúng theo tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”  và thật sự là một ngày hội của toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế thành phố. 

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế TP Bắc Giang./.