Kế hoạch triển khai chiến dịch uống Vitamin A đợt 2 năm 2018

Kế hoạch triển khai chiến dịch uống Vitamin A đợt 2 năm 2018
Chiến dịch uống Vitamin A đợt 2 năm 2018 sẽ được triển khai đồng loạt trong 02 ngày 03 – 04/12/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đối tượng là trẻ em từ 6 – 60 tháng tuổi (trẻ sinh từ 30/11/2013 đến 30/5/2018) và các bà mẹ sinh con trong tháng 11/2018.
        Chiến dịch uống Vitamin A đợt 2 năm 2018 sẽ được triển khai đồng loạt trong 02 ngày 03 – 04/12/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đối tượng là trẻ em từ 6 – 60 tháng tuổi (trẻ sinh từ 30/11/2013 đến 30/5/2018) và các bà mẹ sinh con trong tháng 11/2018.
 

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát chiến dịch uống bổ sung Vitamin A
 
       Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động tham mưu chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn; chỉ đạo các xã/phường, thị trấn tổ chức các điểm uống Vitamin A hợp lý; thực hiện kỹ thuật cho uống Vitamin A đúng chỉ định, đúng liều lượng và đảm bảo an toàn; tập trung công tác điều tra đối tượng tránh bỏ sót, đặc biệt quản lý đối tượng bà mẹ sinh con trong tháng 11/2018.
       Tổ chức tuyên truyền trước ít nhất 1 tuần và trong chiến dịch trên địa bàn từ huyện, đến thôn cụm bằng nhiều hình thức như trên hệ thống thông tin đại chúng có sẵn tại địa phương và tuyên truyền trực tiếp từ các cộng tác viên dinh dưỡng, cán bộ y tế, hội hụ nữ, sử dụng băng rôn, áp phích, tờ rơi…Nội dung tuyên truyền tập trung vào các thông điệp về ngày vi chất Dinh dưỡng, sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng cho bữa ăn bổ sung của trẻ; thêm mỡ hoặc dầu để tăng hấp thụ Vitamin A, Vitamin D; vai trò và tác dụng của vitamin A đối với trẻ từ 6 – 60 tháng tuổi và bà mẹ sinh con trong vòng một tháng đầu…

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang