Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tập huấn phần mềm quản lý, điều trị Methadone

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tập huấn phần mềm quản lý, điều trị Methadone
Ngày 11/12/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn Phần mềm quản lý, điều trị Methadone cho các cán bộ đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý, khám và điều trị Methadone tại các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methandone thuộc Trung tâm điều trị nghiện tự nguyện – Sở LĐTB&XH tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện Yên Dũng, Việt Yên và Thành phố Bắc Giang.

    Ngày 11/12/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn Phần mềm quản lý, điều trị Methadone cho các cán bộ đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý, khám và điều trị Methadone tại các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methandone thuộc Trung tâm điều trị nghiện tự nguyện – Sở LĐTB&XH tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện Yên Dũng, Việt Yên và Thành phố Bắc Giang.

 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: tập huấn phần mềm quản lý, điều trị Methadone

          Tại lớp tập huấn các học viên được giảng viên thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn cách đăng nhập vào hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone, đồng thời hiểu rõ về vai trò, nghiệp vụ và các thao tác nhập dữ liệu, quản lý dữ liệu hàng ngày trên Hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone mà các cán bộ phải thực hiện tại cơ sở điều trị Methadone; biết cách xử lý các thắc mắc, những lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone.

          Theo quy định của Bộ Y tế, từ năm 2019 hoạt động quản lý, điều trị Methadone bắt buộc phải quản lý trên phần mền chuyên dụng. Lớp tập huấn sẽ góp phần hỗ trợ các cơ sở điều trị Methadone triển khai hoạt động này được thuận lợi, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, khám và điều trị Methadone được thực hành thành thạo về kỹ năng thực hiện triển khai phần mềm ứng dụng hệ thống quản lý điều trị Methadone.

 
 
 
Theo quy định của Bộ Y tế, từ năm 2019 hoạt động quản lý, điều trị Methadone bắt buộc phải quản lý trên phần mền chuyên dụng

          Được biết, trong tháng 12/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức lớp tập huấn tiếp theo cho các cơ sở điều trị Methadone còn lại trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Phú - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang