Trung tâm Y tế Sơn Động tập huấn triển khai vắc xin bại liệt tiêm và các quy định về an toàn tiêm chủng cho viên chức trạm y tế tuyến xã

Trung tâm Y tế Sơn Động tập huấn triển khai vắc xin bại liệt tiêm và các quy định về an toàn tiêm chủng cho viên chức trạm y tế tuyến xã
Ngày 21/9/2018 Trung tâm Y tế Sơn Động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng và các quy định về an toàn tiêm chủng cho 54 cán bộ y tế là là trưởng trạm, chuyên trách tiêm chủng mở trộng và cán bộ chưa được tập huấn về tiêm chủng tại 23 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
         Ngày 21/9/2018 Trung tâm Y tế Sơn Động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng và các quy định về an toàn tiêm chủng cho 54 cán bộ y tế là là trưởng trạm, chuyên trách tiêm chủng mở trộng và cán bộ chưa được tập huấn về tiêm chủng tại 23 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 
 BS Hà Văn Nguyên- Phó trưởng khoa KSBTN CDC tỉnh trao đổi với học viên
        Tham dự lớp tập huấn, các học viên y tế được giảng viên là cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang giới thiệu về vắc xin bại liệt tiêm (IPV), hướng dẫn triển khai vắc xin bại liệt tiêm cho trẻ đủ 5 tháng tuổi theo Kế hoạch số 86/KH-SYT ngày 04/9/2018 của Sở Y tế Bắc Giang và các quy định về thực hiện “An toàn trong tiêm chủng mở rộng”.
         
Tập huấn triển khai văc xin bại liệt tiêm cho 54 cán bộ là trưởng trạm và chuyên trách TCMR
 
        Kết quả 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Y tế Sơn Động triển khai tốt các hoạt động tiêm chủng mở rộng, thực hiện tốt các qui định về an toàn tiêm chủng, không để xảy ra tai biến do tiêm chủng; số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ miễn dịch 1330/1608 đạt 82,7% kế hoạch năm; qua hệ thống giám sát báo cáo không phát hiện trẻ em mắc các bệnh trong tiệm chủng mở rộng.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Sản - Trung tâm Y tế huyện Sơn Động