Chỉ thị số 06/CT – UBND về việc Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, nhằm phát huy mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế góp phần làm giảm hơn nữa tỉ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 27/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 06/CT – UBND về việc Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan cần thực hiện một số nội dung sau:
      Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, nhằm phát huy mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế góp phần làm giảm hơn nữa tỉ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 27/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 06/CT – UBND về việc Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong  sơ sinh, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan cần thực hiện một số nội dung sau:
       Đối với Sở Y tế: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, giai đoàn 2017 – 2020, trong đó ưu tiên thực hiện giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh; Rà soát hệ thống nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở khám, chữa bệnh sản phụ khoa, nhi các tuyến…; Củng cố, kiện toàn “ đường dây nóng về xử trí cấp cứu, tai biến sản  khoa” tại các tuyến. Nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Sản nhi và bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Tăng cường phối kết hợp, hội chẩn liên khoa; Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sản khoa, nhi khoa tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã tuân thủ nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh của Bộ Y tế. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; Thường xuyên đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ thuật về chăm sóc sản khoa, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cho cán bộ y tế các tuyến. CHú trọng đào tạo theo kíp, đáp ứng yêu cầu của từng gói dịch vụ kỹ thuật về cấp cứu, hồi sức sản khoa và chăm sóc sơ sinh…; Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh công lập, tư nhân trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh việc thực hiện Luật khám chữa bệnh và Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh và các quy định liên quan…
       Đối với các Sở, ban ngành liên quan, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và phối kết hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền, triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị.

Tác giả bài viết: Thu Huyền - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật