Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, trong quý I năm 2018

          Thực hiện Kế hoạch Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, trong quý I năm 2018, ngành Y tế đã chủ động triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
          Trong 3 tháng đầu năm, ngành Y tế đã tiến hành 3 đợt thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 23 đơn vị, tổ chức. Qua thanh, kiểm tra, phát hiện 13 doanh nghiệp có vi phạm về kinh doanh, dịch vụ an toàn thực phẩm, chấp hành pháp luật Dân số - KHHGĐ, xử phạt vi phạm hành chính 04 tổ chức với tổng số tiền phạt là 31 triệu đồng.
          Xây dựng và niêm yết công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Y tế, bố trí 01 cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Sở Y tế làm công tác thường trực tiếp dân hang ngày và phân công cán bộ thanh tra viên thường trực tiếp công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ. Tiếp nhận và xử lý 5 đơn thư. Tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tại các đơn vị. 

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang