Từ ngày 1-1-2018, 14 bệnh viện công lập sẽ tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên

Từ ngày 1-1-2018, 14 bệnh viện công lập sẽ tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên
Sau 1 năm thực hiện cơ chế tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, năm 2017, theo ước tính của Sở Y tế, 16 bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu được 1,132 nghìn tỷ đồng, chi 1,034 nghìn tỷ đồng.

Sau 1 năm thực hiện cơ chế tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, năm 2017, theo ước tính của Sở Y tế, 16 bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu được 1,132 nghìn tỷ đồng, chi 1,034 nghìn tỷ đồng. 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Có được phần chênh lệch 98 tỷ đồng là do các bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu vượt tuyến và đổi mới phong cách phục vụ nên đã thu hút bệnh nhân không phải chuyển tuyến điều trị. Trong số các đơn vị này có 13 bệnh viện đã tự bảo đảm được chi phí tiền lương và một phần chi thường xuyên; 3 bệnh viện (Phổi; Ung bướu; Nội tiết) bảo đảm được một phần chi thường xuyên nhưng chưa bảo đảm được chi phí tiền lương. 

Từ ngày 1-1-2018, toàn tỉnh sẽ có 14 bệnh viện công lập thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên.

Minh Thu

Nguồn tin: baobacgiang.com.vn