Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Y tế tỉnh Bắc Giang

         Ngày 26/10/2018, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Y tế tỉnh Bắc Giang.
         Mục tiêu chung nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm của ngành Y tế; góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
        Các giải pháp tập trung công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP; tập huấn, cam kết bảo đảm ATTP; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ATTP, phòng chống các sự cố về ATTTP;
          Xem nội dung chi tiết của kế hoạch tại đây

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang